Home

Welkom bij Kinder Ergotherapie Achterhoek. U kunt bij ons terecht als uw kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een kinderstoel, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing mogelijk.Bij Kinder Ergotherapie Achterhoek is de hulpvraag het uitgangspunt en uw kind staat hierbij centraal. Kinder Ergotherapie Achterhoek werkt samen met verschillende zorgverleners en organisaties, om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw kind te bereiken.

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert eventueel de omgeving van het kind. Doel is dat het kind optimaal kan functioneren en om kan gaan met zijn belemmeringen en gebruik kan maken van zijn sterke kanten. Zodat uw kind daarna bij de gewone dagelijkse activiteiten weer mee kan doen en eventueel weer zelf kan doen.